Tuesday, June 19, 2007

Deepalangaram during Utsavam!


Na tatra suryo bhaati,
Na chandra taarakam;
Nemaa vidhyuto bhaanti; kuto yamagni
Tamewa bhaanta manu bhaati sarwam;
Tasya bhaasa sarwamidham vibhaati

Even the Sun and the Moon is nothing in front of your great PRABHA! as if 1000 crore Sun rised at the same time HARE GURUPAVANAPURESA! BUDDHI MUTTIKATHE. PARIKSHIKATHE EEE JANMAM SAPHALAMAKKIDENE NARAYANA!

No comments: